pokazy rzemieślnicze

Pokazy wielostanowiskowe

 1. „Ława bankierska”
  prowadzący: Mistrz Witold
  3 lub 4 stanowiska; ilość osób: 3 do 5
 2. „Miejska komora miar i wag”
  prowadzący: Mistrz Witold lub Maciej
  3 lub 4 stanowiska; ilość osób 3 do 7
 3. „Średniowieczni inżynierowie”
  prowadzący: Mistrz Witold
  3 stanowiska; ilość osób 3 do 5
 4. „Stolarnia średniowieczna”
  prowadzący: Mistrz Witold lub Sebastian
  3 lub 4 stanowiska; ilość osób 3 do 7
 5. „Warsztat szewski”
  prowadzący: Mistrz Witold
  2 lub 3 stanowiska, ilość osób: 2 do 4
 6. „Powroźnicy”
  prowadzący: Mistrz Witold
  3 stanowiska; ilość osób: 3 do 5
 7. „Praczki – pranie i higiena osobista średniowiecza”
  prowadzący: Joanna z Głogow

Pokazy jednostanowiskowe.

„Mydlarnia domowa”
prowadzący: Joanna z Głogowa

„Arytmetyka średniowieczna – sposoby obliczeń na abaku”
prowadzący: Mistrz Witold lub Maciej mistrz abaku

„Lekcja w średniowiecznej szkole”
prowadzący: Elżbieta

„Płatnerz-ślusarz – naprawy uzbrojenia”
prowadzący: Mistrz Witold lub Piotr

„Iglarz-rogownik – warsztat wytwórcy igieł i ozdób z rogu, kości i drewna”
prowadzący: Michał

„Iglarz-fibularz – warsztat wytwórcy igieł i zapinek metalowych”
prowadzący: Mistrz Witold

„Grzebieniarz – wytwórca grzebieni drewnianych i rogowych”
prowadzący: Michał

„Bankier”
prowadzący: Mistrz Witold

„Snycerz”
prowadzący: Mistrz Witold

„Kotlarz-miedziownik”
prowadzący: Mistrz Witold

„Szewc-łatacz”
prowadzący: Mistrz Witold

„Geometra”
prowadzący: Mistrz Witold lub Maciej z Głogowa

„Szmuklerz (pasamonik) – wytwórca dodatków do odzieży”
prowadzący: Mistrz Witold

„Stolarz średniowieczny”
prowadzący: Mistrz Witold lub Sebastian

„Warsztat szewski”
prowadzący: Mistrz Witold

„Powroźnk”
prowadzący: Mistrz Witold

„Praczka – pranie i higiena osobista średniowiecza”
prowadzący: Joanna z Głogowa